Każdy jest dla nas wyjątkową osobą. Dlatego staramy się cenić Twój czas, a cały proces przyjęcia uprościć do minimum. Sprawdź jak możesz dołączyć do Szkoły Mistrzów.

 

Rekrutacje Do Szkoły jest ciągła i prowadzą ją kluby:

UKS SMS ŁÓDŹ

Dodatkowe informacje można uzyskać:

AKS SMS ŁÓDŹ
Dodatkowe informacje można uzyskać:

Zapraszamy do kontaktu z klubami w celu umówienia się na testy.

Po uzyskaniu zaproszenia do współpracy od klubu rodzice/prawni opiekunowie lub pełnoletni uczniowie powinni złożyć do Szkoły wymagane dokumenty znajdujące się poniżej.

Często kluby organizują na wiosnę dni testowe, na których kandydaci mogą sprawdzić swoje możliwości i zaprezentować się.

Terminy zostaną umieszczone na stronie w momencie ich ustalenia.

Na każdy nowy rok szkolny liczba miejsc w danym klubie, jak i szkole jest ograniczona.

Dla osób spoza Łodzi, istnieje możliwość zakwaterowania w naszej Bursie Szkolnej  SMS znajdującej się na terenie szkoły.

Rekrutacja

 

Szkoła Podstawowa

Nabór prowadzimy do klas: IV, V, VI, VII, VIII

O przyjęciach decydują kluby.

Po akceptacji klubu należy złożyć do sekretariatu szkoły następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy,
 • podanie o przyjęcie ,
 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwskazań do uprawiania sportu w szkole mistrzostwa sportowego,
 • zaświadczenie od stomatologa o zdrowym uzębieniu,
 • świadectwo z klasy programowo niższej,
 • 4 zdjęcia o wymiarach 3,5×4,5 cm.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres sekretariat@smslodz.pl lub pod nr tel. 42 254 05 70

Informacje dodatkowe :

 • Oprócz 16 godzin zajęć sportowych w tygodniu, wiodącym językiem obcym jest w szkole Język angielski, a od 7 klasy dochodzi język niemiecki.
 • opieka na świetlicy od 7.30 do 16.00

Liceum Ogólnokształcące

Nabór prowadzony jest do 1, 2, 3, 4 klasy.

O przyjęciach decydują kluby.

Po akceptacji klubu należy złożyć do sekretariatu szkoły następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy,
 • podanie o przyjęcie ,
 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwskazań do uprawiania sportu w szkole mistrzostwa sportowego,
 • zaświadczenie od stomatologa o zdrowym uzębieniu,
 • w przypadku naboru do 1 klasy: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie z egzaminu 8 – klasisty (świadectwo i zaświadczenie należy dołączyć do dokumentów rekrutacyjnych niezwłocznie po ich otrzymaniu)
 • w przypadku naboru do klas 2, 3, 4 oraz w trakcie roku szkolnego należy dołączyć świadectwo z klasy programowo niższej,
 • 4 zdjęcia o wymiarach 3,5×4,5 cm.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres sekretariat@smslodz.pl lub pod nr tel. 42 254 05 70

Informacje dodatkowe:

 • W Naszym Liceum oferujemy nie tylko 16 godzin zajęć sportowych w tygodniu, ale także rozszerzenie z 2 przedmiotów: Biologii i Geografii.
 • Naszym wiodącym językiem obcym jest Język Angielski, natomiast drugim Język Niemiecki

Jeżeli myślisz o nauce w naszej szkole będziesz musiał dopełnić niezbędnych formalności. Dla Twojej wygody w punktach wymieniliśmy dokumenty które należy do nas dostarczyć by rozpocząć naukę. Wypełnij je i dostarcz do nas za pośrednictwem poczty lub samodzielnie do sekretariatu szkoły.

Dokumenty niezbędne do przyjęcia do szkoły
1
Kwestionariusz należy wydrukować i wypełnić drukowanymi literami.
2
Kliknij w tytuł by ściągnąć plik pdf z podaniem. Wypełnij go drukowanymi literami.
3
Zaświadczenie od lekarza
Do uczęszczania do naszej szkoły niezbędne jest posiadanie ważnego zaświadczenia od lekarza (sportowego lub pierwszego kontaktu) o braku przeciwwskazań do nauki w szkole sportowej.
4
Stomatolog
Do dokumentacji niezbędne jest również zaświadczenie od stomatologa o zdrowym uzębieniu. Wyda go dowolny stomatolog.
5
Świadectwo z poprzedniej szkoły
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum.
6
Egzamin końcowy
Zaświadczenie o wyniku egzaminu końcowego.
7
Fotografie
Cztery fotografie (wym. ok. 30 x 42 mm) jak do legitymacji szkolnej.
8
W celu zakwaterowania ucznia w bursie zlokalizowanej na terenie szkoły, należy wypełnić kwestionariusz wychowanka, podanie do bursy, oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wszystkie te dokumenty możesz pobrać klikając w link poniżej. W sprawie pytań proszę się kontaktować: księgowość 576-148-452 , bursa 575 358 192, 796 734 375 e-mail do bursy - bursa@smslodz.pl
Zalety nauki w SMS Łódź
placeholder
Świetna baza sportowa

Jedno z nielicznych miejsc w Polsce posiadające tak profesjonalną bazę sportową w jednym miejscu.

bursa
Bursa szkolna

Nowo wybudowana bursa szkolna. Komfortowe warunki do nauki i odpoczynku.

placeholder
Gabinet fizjoterapii i odnowy biologicznej

Dbamy o naszych sportowców a szczególnie ważne jest dla nich nasze zdrowie. Dlatego dbają o nich dietetycy, lekarze, fizjoterapeuci oraz świetnie wyszkoleni trenerzy.

placeholder
Profesjonalna karda nauczycielska i trenerska

Starannie wybieramy naszych nauczycieli oraz trenerów i nieustannie dbamy o ich kompetencje.

Masz pytania dotyczące przyjęcia do szkoły? Pisz śmiało!